aktualności     Ćwiczenia z ratownictwa wodnego, Jezioro Dziekanowskie - 6.07.2015 r.

W okresie od 6 do 8 lipca, na terenie Jeziora Dziekanowskiego odbywały się ćwiczenia wewnętrzne Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Błoniu. Nasza jednostka została zaproszona do współuczestniczenia w szkoleniu w poniedziałek 6 lipca. O godzinie 9:30 nasze zastępy GBA 2,5/25 MAN i SLRr NISSAN wraz z dwiema łodziami jakimi dysponujemy rozpoczęły ćwiczenia. Ze względu na okres wakacyjny poza dorosłymi strażakami w szkoleniu wzięli udział także członkowie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Założenie ćwiczeń przewidywało szkolenie z zakresu manewrowania łodzią motorową oraz podejmowania osób poszkodowanych z wykorzystaniem łodzi. W tym celu prezentowano metody polegające na użyciu koła ratunkowego oraz rzutki jak również pagaja czy bosaka. Ponadto zaprezentowano w sposób doświadczalny co może się stać ze strażakiem w ubraniu do pracy w wodzie w przypadku gdy dojdzie do jego rozszczelnienia.

Ciekawym elementem ćwiczeń była prezentacja możliwości wszędołaza Argo 750HDI 8x8, znajdującego się na wypożyczeniu w JRG Błonie. Wspólne ćwiczenia to doskonała okazja do integracji i lepszego poznania się strażaków, szczególnie ze ze względu na dużą odległość od jednostki zawodowej zdarza się to bardzo rzadko. W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie oraz podziękować za wspólne ćwiczenia II zmianie.

15 07 2015 przez Karol Łach